ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TRPÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2012

Napsal Správce

Ředitelka MŠ Trpín oznamuje, že zápis dětí do MŠ Trpín, pro školní rok 2020/2021, proběhne: 2–16. května 2020

DORUČENÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

Forma podání žádosti je stanovena v § 37 odst. 4 správního řádu. Žádost je možné učinit elektronicky, avšak pouze datovou zprávou – b8rdbqs, případně emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo písemně na adresu školy: Mateřská škola Trpín, Trpín 121, 569 74.

Je-li žádost podána písemně, je samozřejmě možné ji doručit "distančně", tedy poštou, případně vhozením do poštovní schránky k tomu určené mateřskou školou. Žádost je možné podle § 37 odst. 4 správního řádu podat i běžnou elektronickou zprávou (e-mailem), v takovém případě však musí být nezbytně do 5 dní doplněna písemně (viz předchozí věta). Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné. 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ DO MŠ DOKUMENTY
  • Žádost o přijetí
  • kopie rodného listu
  • čestné prohlášení
  • kopie očkovacího průkazu

O přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ Trpín budou rodiče vyrozuměni, rozhodnutím ředitelky Mateřské školy Trpín, nejpozději do 16. 6. 2020 (včetně).

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na venkovní vývěsce u vchodu do mateřské školy a na webu MŠ TRPÍN pod registračními čísly dětí. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně. 

VYDÁNÍ REGISTRAČNÍCH ČÍSEL A MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PŘED VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:

Registrační číslo dítěte vám bude sděleno na emailovou adresu uvedenou v žádosti, popřípadě písemně na adresu uvedenou v žádosti. Možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí po telefonické domluvě s ředitelkou školy.  

Mateřská škola nabízí:

  • pohodové, kamarádské a rodinné prostředí
  • rozvoj výtvarných, pracovních, hudebních či pohybových kompetencí
  • rozvoj komunikačních schopností – Komunikáček
  • předškolní přípravné lekce HYPO
  • plavecký výcvik
  • spoustu mimoškolních akcí (divadla, výlety, výstavy, návštěva ZŠ, návštěva mateřského centra HASTRMÁNEK a další)

Kategorie: