LETNÍ PRÁZDNINY 2022

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

LETNÍ PRÁZDNINY

Letní prázdniny v MŠ Trpín letos proběhnou v době

Od 18.7. – do 26.8.2022

Tzn. že, děti půjdou naposledy do školky 15.7. v pátek a budou moci nastoupit v pondělí 29.8.2022.

 

ŠKOLNÉ BUDE POČÍTÁNO DLE DNŮ:

Červenec: 9 dní = 250:20 =12,5 za den……………….113,-Kč za 9 dní

                                  Odhlášené děti………………………57,- Kč

 

Srpen: 3 dny…………x 12,50 ……………………………………38,- Kč za 3 dny

                                   Odhlášené děti ……………………….19,- Kč

DIVADÝLKO JOJO

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

24.5. 2022 (úterý) K NÁM DO ŠKOLKY PŘIJEDE DIVADÝLKO JOJO, S POHÁDKOU

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Začátek v 8 hod. – přiveďte svoje děti včas!!!!!!

Svačinka bude po skončení.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

Mateřská škola Trpín
Seznam přijatých dětí od 1.9.2022
Mateřská škola Trpín přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
D5 Přijímá se od 1.9.2022
D7 Přijímá se od 1.9.2022
D2 Přijímá se od 1.9.2022
D6 Přijímá se od 1.9.2022
D3 Přijímá se od 1.9.2022
D4 Přijímá se od 1.9.2022
D8 Přijímá se od 1.9.2022
Vyvěšeno dne: 13.5.2022
Mgr. Alena Tichá
ředitelka školy

CENÍK OBĚDŮ OD 1.6.2022

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

POPLATKY ZA STRAVOVÁNÍ PLATNÉ OD 1.6.2022

 

 

  1. kategorie /3-6 let/

 

 

HODNOTA JÍDLA: dopolední svačina…………………………...10,- Kč

 

                             oběd………………………………………………...29,- Kč

 

                             odpolední svačina……………………………10,- Kč

 

POPLATKY:         celodenní stravování………………....49,- Kč

 

 

 

 

  1. kategorie /děti s odkladem školní docházky/

 

 

HODNOTA JÍDLA: dopolední svačina…………………………...14,- Kč

 

                             oběd………………………………………………...37,- Kč

 

                            odpolední svačina……………………………..12,- Kč

 

POPLATKY:        celodenní stravování…………….…….63,- Kč

 

 

 

 

Poplatky za stravné jsou splatné k poslednímu dni v měsíci.