Personální obsazení

Napsal Správce

ŘEDITELKA ŠKOLY : Mgr. Alena Tichá

UČITELKA  : Benešová Tereza, Dis.

KUCHAŘKA : Libuše Prugerová

UKLIZEČKA : Girgleová Monika

ÚČETNÍ : Tichá Lenka

ZÁSTUP ZA PROVOZNÍHO ZAMĚSTNANCE : Girgleová Monika, Prugerová Libuše

ZÁSTUP ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE : Anna Srstková

ASISTENT PEDAGOGA: Bc. Hana Plchoutová

Kategorie: