SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

Mateřská škola Trpín

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Trpín, přijala děti

evidované pod těmito registračními čísly:

D2 Přijímá se od 1.9.2020

D3 Přijímá se od 1.9.2020

D1 Přijímá se od 1.9.2020

D4 Přijímá se od 1.9.2020

D5 Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 19.5.2020

Mgr. Alena Tichá

ředitelka školy

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Trpín

Napsal Správce
Kategorie:

Účelem našich stránek je propagovat činnost školy a poskytovat rodičům dětí aktuální informace o dění v mateřské škole.

Vzdělávání dětí rozvíjíme přirozenou cestou pomocí hry, prožitků, praktických zkušeností a experimentů. Uskutečňuje se v činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytují. Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmu dětí, přihlížíme přitom k jejich  individuálním potřebám a možnostem. Vzdělání organizujeme pro děti od 2 do 6/popř.7/ let. Naše MŠ je jednotřídní s kapacitou 25 dětí.

Věříme, že čas prožitý v MŠ Trpín, bude pro Vaše dítě radostnou zkušeností a důležitým krokem do života.