VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Napsal Mgr. Alena Tichá

Mateřská škola Trpín
Seznam přijatých dětí od 1.9.2022
Mateřská škola Trpín přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
D5 Přijímá se od 1.9.2022
D7 Přijímá se od 1.9.2022
D2 Přijímá se od 1.9.2022
D6 Přijímá se od 1.9.2022
D3 Přijímá se od 1.9.2022
D4 Přijímá se od 1.9.2022
D8 Přijímá se od 1.9.2022
Vyvěšeno dne: 13.5.2022
Mgr. Alena Tichá
ředitelka školy

Kategorie: