ZMĚNA ZPŮSOBU ÚHRADY STRAVNÉHO

Napsal Mgr. Alena Tichá

Vážení rodiče,

Od měsíce března 2022, dojde ke změně ve způsobu úhrady stravného v MŠ Trpín.

Každý měsíc vám paní účetní strhne paušální částku, která činí za jedno dítě 924,- Kč.

V měsíci červnu a prosinci dojde k vyúčtování dle odebraných obědů a vždy následující měsíc (červenec a leden) vám bude přebytek vrácen.

Děkuji za pochopení Tichá

 

Kategorie: