SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Napsal Mgr. Alena Tichá

Mateřská škola Trpín

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Trpín, přijala děti

evidované pod těmito registračními čísly:

D2 Přijímá se od 1.9.2020

D3 Přijímá se od 1.9.2020

D1 Přijímá se od 1.9.2020

D4 Přijímá se od 1.9.2020

D5 Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 19.5.2020

Mgr. Alena Tichá

ředitelka školy

Kategorie: