ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS UKRAJINA

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)                                                                       Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka mateřské školy /Директор дитячого садка/ Mateřské školy Trpín oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:   Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

-kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

-kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

-Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 22. 6. 2022 , 12 – 13:00 hodin Místo zápisu / Місце запису: ředitelna MŠ Trpín

1.Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: Законні представники зобов’язані подати такі документи:                                                                                                                                            -žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

-vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

-doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; документ, що дає право представляти дитину;

-potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)) довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V Trpíně dne 13.6.2022                           Mgr. Alena Tichá., ředitelka

                                                                                          Директор початкової школи

                       

 

VYSTOUPENÍ 2.7.2022 - 18 hod.

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

MILÍ RODIČE,

OBEC NÁS, JAKO ŠKOLKU, POŽÁDALA O KRÁTKÉ VYSTOUPENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI POŘÁDÁNÍ DĚTSKÉHO DNE A KULTURNÍ VLOŽKU V PROGRAMU PRO PŘÁTELE Z MAĎARSKA.

Akce se koná v sobotu 2.7.2022 v 18hod.

Dětem necháme ušít stejný oděv, děvčata dostanou květinové čelenky.

Vystoupení je na chviličku cca 10 min.

Prosím zapište mi do archu, kdo se zúčastní a kdo ne.

Velice děkuji Tichá

TYLŮV DŮM - DÁŠEŇKA

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

V PONDĚLÍ 30.5.2022

POJEDEME S DĚTMI DO TYLOVA DOMU NA PŘEDSTAVENÍ

„DÁŠEŇKA“

- odjezd linkovým autobusem v 6,35hod z horní zastávky

- svačinku a pití vezeme z MŠ

- děti budou mít s sebou batůžek a v něm: KAPESNÍKY, PLÁŠTĚNKU, PYTLÍK NA ŠPATNĚ

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

 

VÝLET

VÁŽENÍ RODIČE,

15.6. 2022 JEDEME S DĚTMI NA VÝLET.

 

KAM: HOPÍK (Žďár nad Sázavou) – zábavné centrum 

           POLNIČKA – přírodní dětský areál

ODJEZD: v 8 hodin od budovy MŠ

 

NÁVRAT: 14,30 – 15 hodin

 

S SEBOU:

  • Jídlo a pití na celý den
  • Batůžek
  • Kapesníky
  • Vlhčené ubrousky
  • Drobné na útratu v peněžence nebo pytlíku
  • Sáčky na špatně
  • pláštěnka

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ NA PŘEVLEČENÍ DO HOPÍKU NEBO UŽ NA SOBĚ!!!!!!

 

Cena:

70,- Kč………..HOPÍK

130,- Kč………POLNIČKA

DOPRAVA PAN ŠAUER VÍR …………..faktura přijde až po výletě

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PROTOŽE JE NÁS HODNĚ,

BUDU VYBÍRAT 500,- Kč na dítě dopředu.

Po vyúčtování vrátím, ale protože je doprava velice drahá, spíš dovyberu zbytek.

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY 2022

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

LETNÍ PRÁZDNINY

Letní prázdniny v MŠ Trpín letos proběhnou v době

Od 18.7. – do 26.8.2022

Tzn. že, děti půjdou naposledy do školky 15.7. v pátek a budou moci nastoupit v pondělí 29.8.2022.

 

ŠKOLNÉ BUDE POČÍTÁNO DLE DNŮ:

Červenec: 9 dní = 250:20 =12,5 za den……………….113,-Kč za 9 dní

                                  Odhlášené děti………………………57,- Kč

 

Srpen: 3 dny…………x 12,50 ……………………………………38,- Kč za 3 dny

                                   Odhlášené děti ……………………….19,- Kč