VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

Mateřská škola Trpín
Seznam přijatých dětí od 1.9.2022
Mateřská škola Trpín přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
D5 Přijímá se od 1.9.2022
D7 Přijímá se od 1.9.2022
D2 Přijímá se od 1.9.2022
D6 Přijímá se od 1.9.2022
D3 Přijímá se od 1.9.2022
D4 Přijímá se od 1.9.2022
D8 Přijímá se od 1.9.2022
Vyvěšeno dne: 13.5.2022
Mgr. Alena Tichá
ředitelka školy

CENÍK OBĚDŮ OD 1.6.2022

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

POPLATKY ZA STRAVOVÁNÍ PLATNÉ OD 1.6.2022

 

 

 1. kategorie /3-6 let/

 

 

HODNOTA JÍDLA: dopolední svačina…………………………...10,- Kč

 

                             oběd………………………………………………...29,- Kč

 

                             odpolední svačina……………………………10,- Kč

 

POPLATKY:         celodenní stravování………………....49,- Kč

 

 

 

 

 1. kategorie /děti s odkladem školní docházky/

 

 

HODNOTA JÍDLA: dopolední svačina…………………………...14,- Kč

 

                             oběd………………………………………………...37,- Kč

 

                            odpolední svačina……………………………..12,- Kč

 

POPLATKY:        celodenní stravování…………….…….63,- Kč

 

 

 

 

Poplatky za stravné jsou splatné k poslednímu dni v měsíci.

 

MAMINKÁM

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

MILÉ MAMINKY,

ZVEME VÁS, U PŘÍLEŽITOSTI VAŠEHO SVÁTKU, V PÁTEK    6. KVĚTNA v 15 hod.,

NA KRÁTKÉ VYSTOUPENÍ VAŠICH DĚTIČEK.

 

KÁVIČKA, ČAJ, PITÍ BUDE K DISPOZICI, DROBNÉ OBČERSTVENÍ JE MOŽNÉ PŘINÉST S SEBOU.

 

VELICE SE NA VÁS TEŠÍME

ZDRAŽENÍ OBĚDŮ

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1.6.2022 JSME NUCENI ZDRAŽIT OBĚDY. PROSÍM ZVYŠTE SI INKASNÍ LIMIT NA 1500,- Kč.

NOVÉ CENY VIZ PŘÍLOHA NÍŽE

ZÁPIS DO MŠ TRPÍN NA ŠKOLNÍ ROK 2022-23

Napsal Mgr. Alena Tichá
Kategorie:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TRPÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Ředitelka MŠ Trpín oznamuje, že zápis dětí do MŠ Trpín, pro školní rok 2022/2023, proběhne:

2–6. května 2022

 

 DORUČENÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 

Forma podání žádosti je stanovena v § 37 odst. 4 správního řádu. Žádost je možné učinit osobně v budově školy, elektronicky, avšak pouze datovou zprávou – b8rdbqs, případně emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo písemně na adresu školy: Mateřská škola Trpín, Trpín 121, 569 74.

Je-li žádost podána písemně, je samozřejmě možné ji doručit "distančně", tedy poštou, případně vhozením do poštovní schránky k tomu určené mateřskou školou. Žádost je možné podle § 37 odst. 4 správního řádu podat i běžnou elektronickou zprávou (e-mailem), v takovém případě však musí být nezbytně do 5 dní doplněna písemně (viz předchozí věta). Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ DO MŠ DOKUMENTY

 • Žádost o přijetí (ke stažení na webu MŠ TRPÍN –mstrpin.estranky.cz)
 • kopie rodného listu,
 • čestné prohlášení, (vzor na webu www.mstrpin.estranky.cz)
 • kopie očkovacího průkazu

 

O přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ Trpín budou rodiče vyrozuměni, rozhodnutím ředitelky Mateřské školy Trpín, nejpozději do 6. 6. 2022 (včetně).

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na venkovní vývěsce u vchodu do mateřské školy a na webu MŠ TRPÍN pod registračními čísly dětí. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

 

VYDÁNÍ REGISTRAČNÍCH ČÍSEL A MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PŘED VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:

Registrační číslo dítěte vám bude sděleno osobním předáním, na emailovou adresu uvedenou v žádosti, popřípadě písemně na adresu uvedenou v žádosti.

Možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí po telefonické domluvě s ředitelkou školy.

 

 

Mateřská škola nabízí:

 • pohodové, kamarádské a rodinné prostředí
 • rozvoj výtvarných, pracovních, hudebních či pohybových kompetencí
 • rozvoj komunikačních schopností – Komunikáček
 • předškolní přípravné lekce HYPO
 • plavecký výcvik
 • spoustu mimoškolních akcí (divadla, výlety, výstavy, návštěva ZŠ, návštěva mateřského centra HASTRMÁNEK a další)