Podpora společného vzdělávání MŠ Trpín

Napsal Správce

Logo EU a MŠMT

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011374

Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích. 

Z finančních prostředků v celkové výši 353.808,- Kč hradíme tuto aktivitu:

  • Chůva - personální podpora MŠ
Kategorie: