Podpora společného vzdělávání MŠ Trpín II

Napsal Správce

Logo EU a MŠMT

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018816

Od 1. 1. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 237.402,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce
Kategorie: