DISTANČNÍ VÝUKA

Napsal Mgr. Alena Tichá

Milí rodiče a zákonní zástupci, od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, jsme zahájili distanční výuku pro předškolní děti (děti v poslední roce před nástupem do základní školy). Rodiče dětí jsou povinni nabídku distanční výuky využívat a konzultovat plnění s učiteli ...

Podmínky distanční výuky v MŠ

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

 Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:

  • Elektronicky – e-mail
  • Osobně – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ.
  • Stránky školy  

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku – pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba – odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole ve formě portfolií

 

Předškoláci (6 let) -

online výuka HYPO - stimulační program pro vzdělávání předškoláků - příprava pro vstup do ZŠ

poslední online výuka - online hodina.docx

Rodiče mladších dětí (3-5 let)naleznou inspiraci pro práci zde na webu školy

Pro mladší děti (3-5 let): přílohy pod článkem

1.týden -

1.TÝDEN.docx

Jaro Hra zachraň včeličky

Pracovní listy 1..docx

2.týden -

 Jaro-je-tady.pdf

Domácí-a-hospodářská-zvířata.pdf

3 - 4 týden -

Týden před a Velikonoce.docx

Velikonoce.pdf

SYMBOLY-VELIKONOC.pdf

vajickavelikonocepdf.pdf

5. týden -

1.-Jarní radovánky.pdf

6. týden -

Aktivity na doma pdf.pdf

Příprava na týden kytky.docx

Odkaz na časopis KRAJÁNEK

 7-8.týden -

Jarní stezka - viz AKTUALITY a emaily

pracovnilistyjaro.pdf

9-10. týden -

Jarní stezka - viz AKTUALITY a emaily

Pro rodiče: odkazy

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/?fbclid=IwAR0Fljo0yfl2JS9SxcQ9xJrUgch7_CtTsoSKmO9i_Ac9EsoLAUyZANQosds

https://www.kdeseucit.cz/#/predskolaci

 

 

Kategorie: